• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Termorenowacja kwartału 36

Kwartał ograniczony jest ulicami: Ks. Bogusława, Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Małkowskiego


Jakie były początki?

Prace termomodernizacyjne w Kwartale Nr 36realizowane były w dwóch etapach:

 1. realizacja zadań w ramach „Projektu Demonstracyjnego REGEN LINK” przy udziale dofinansowania z Unii Europejskiej (2000 – 2004); Projekt demonstracyjny zwany „Regen-Link” realizowany był w ramach specjalnego programu na rzecz Badań i Rozwoju Technologicznego w celu wykazania możliwości współpracy w ramach projektu - Energia, Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój. Stronami umowy na realizację Projektu była Wspólnota Europejska oraz organizacje ośmiu krajów europejskich. Szczecińskie TBS w ramach zawartej umowy realizowało program pod nazwą „TERMOPOL”
 2. kontynuacja termomodernizacji kwartału ze środków krajowych


Jakie cele?

 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska (likwidacja pieców węglowych);
 • Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych;
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania (ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej);
 • Podwyższenie standardu mieszkań (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz wymianę stolarki okiennej);
 • Poprawa estetyki budynków i otoczenia (remonty elewacji frontowych wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonanie elementów zagospodarowania terenu);
 • Uzyskanie nowych zasobów mieszkaniowych (adaptacja poddaszy na lokale mieszkalne).


Sposób realizacji?

Działania termomodernizacyjne i remontowe, które nastąpiły po realizacji projektu w ramach projektu REGEN LINK, były twórczym rozwinięciem idei tego projektu. Budynki, w miarę możliwości finansowych, są sukcesywnie remontowane i ocieplane, istniejące mieszkania modernizowane (budowa łazienek), powstają nowe mieszkania na poddaszach, sukcesywnie następuje porządkowanie zagospodarowania terenu.


Zróżnicowane finansowanie

W ramach REGEN LINK każdy z Partnerów otrzymał dotację w wysokości ok. 30% kosztów kwalifikowanych swojego projektu.

Pozostałe działania termomodernizacyjne były finansowane ze środków własnych Szczecińskiego TBS, środków z budżetu Gminy (program Nasz Dom), środków wspólnot mieszkaniowych oraz kredytów termomodernizacyjnych z premiami.


Czy osiągnięto założone cele?

Efekty projektu Termopol zostały zweryfikowane, zmierzone i ocenione. Na efekt modernizacji całego kwartału trzeba będzie zaczekać – będzie on zależał od możliwości kredytowych i aktywności wspólnot mieszkaniowych w budynkach frontowych kwartału.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 11
Ogółem317859