• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Zarządzanie budynkami i osiedlami Szczecińskiego TBS

brzozowy zakatek sGmina Miasto Szczecin sukcesywnie przekazywałana własność Szczecińskiemu TBS lokale komunalne oraz udziały w nieruchomościach wspólnych. Były to lokale komunalne oraz udziały w nieruchomościach wspólnych znajdujące się w kwartałach Śródmieścia wraz z prawem własności lub wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki.

Jakie są konsekwencje zmiany przeniesienia własności ze gminy na spółkę? Szczecińskie TBS zarządza swoimi zasobami w przekazanych na własność kwartałach, przy czym nie ma pełnej swobody dysponowania nimi. W wyniku cesji umów nie mogą być bowiem naruszone prawa dotychczasowych najemców i dzierżawców, ani zmienione warunki zawartych wcześniej umów między Gminą Szczecin a najemcami, w tym także nie mogą być zmienione zasady ustalania czynszu najmu. Szczecińskie TBS zobowiązane jest zbywać swoje nieruchomości na rzecz najemców na takich samych zasadach. jakie obowiązują w odniesieniu do zasobu komunalnego. Ze swej strony Miasto Szczecin zobowiązało się w Polityce Mieszkaniowej Miasta Szczecina (dokumencie uchwalonym przez Radę Miasta Szczecina) zasilać Szczecińskie TBS w środki finansowe na remonty budynków, co jest równoznaczne z partycypowaniem w kosztach tych inwestycji.

Oprócz budynków położonych w kwartałach śródmiejskich Szczecińskie TBS zarządza własnymi budynkami, powstałymi w wyniku dotychczasowej działalności inwestycyjnej. Są to nowo wybudowane osiedla i samodzielne budynki położone w różnych częściach miasta.

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 10
Ogółem317858