• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Właściciele mieszkań i lokali użytkowych dostali do ręki bardzo sprawne i demokratyczne narzędzie, które umożliwia im decydowanie o wszystkim co się dzieje z budynkiem. Ustawia o własności lokali, na podstawie której działają wspólnoty mieszkaniowe umożliwia im podejmowanie decyzji zarówno o bieżących sprawach związanych przykładowo z utrzymaniem czystości czy wyborem dostawców mediów, jak również dotyczących remontów, a nawet wykorzystania nieruchomości w celach gospodarczych.

Wspólnoty Mieszkaniowe to Małe Ojczyzny, które – jeśli są zadbane – mogą przynosić wiele satysfakcji właścicielom i mieszkańcom miasta.

zarzadzanie wspolnoty mWłaściciele nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych gromadzą pieniądze na remont budynku na specjalnym funduszu remontowym. To od ich decyzji zależy wysokość składek na fundusz jak również plan prac realizowanych z zebranych środków. Kiedy kosztorys nakładów przeznaczonych na wykonanie remontu przekracza zgromadzone środki, czy możliwości finansowe właścicieli, wspólnota może wziąć kredyt, który nie obciąża hipoteki budynku, lub zarobić pieniądze sprzedając adaptowany strych na lokale mieszkalne, piwnicę na lokale użytkowe lub dzierżawiąc teren przed budynkiem na parking. To właśnie rolą wybranej firmy zarządzającej nieruchomością jest poprowadzenie wspólnoty i wskazanie jej możliwych źródeł finansowania niezbędnych prac.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą też korzystać z licznych programów, które są do nich adresowane. Przykładem jest program Zielone Podwórka Szczecina, w ramach którego Gmina Szczecin dofinansowuje w znacznym zakresie prace związane z zagospodarowaniem terenów przy budynkach. W wyniku umiejętnego wykorzystania pieniędzy dostępnych w tym programie, wiele wspólnot przekształciło swoje podwórka w enklawy zieleni, ogniskujące życie mieszkańców.  

Wspólnoty mieszkaniowe mogą wyłonić zarząd spośród właścicieli nieruchomości, lub powierzyć zarząd wyspecjalizowanym firmom działającym na rynku. Szczecińskie TBS świadczy usługi zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych stosując najwyższe standardy wypracowane w tej branży.

Więcej informacji na forum współnot mieszkaniowch: www.wspolnota.net.pl

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 11
Ogółem317859