Wykaz nr 4/STBS/2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony – lokale użytkowe

Print Friendly, PDF & Email
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

WYKAZ nr 4/STBS/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz. 1089) oraz Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zmianami), Prezes Szczecińskiego TBS Sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin, wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.
Położenie nieruchomości
 
Księga wieczysta (KW)
Oznaczenie lokalu
Nr obrębu
 
Nr działki
Usytuowanie lokalu
Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m²
Dopuszczalny zakres działalności
Sposób użytkowania

Przeznacznie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Stawka wywoławcza w zł/m²
Wadium w zł
1.

Bol. Krzywoustego
(Bol. Krzywoustego 26)

KW SZ1S/00143258/9

Bol. Krzywoustego 26/U

Pogodno 157 (2157)

Dz. nr 20/36

Wolnostojący oficyna
209,14
Handel
Usługi
Działalność nieuciążliwa
najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”

1,00
600,00
2.

Pocztowa 8

KW SZ1S/00195606/3

Pocztowa 8/U1

Pogodno 157 (2157)

Dz.nr 1/10

Wolnostojący oficyna
36,86
Handel
Usługi
Działalność nieuciążliwa

najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”

3,50
600,00
 

Uwagi:

 1. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 2. W przypadku lokali, których stawka czynszu ustalona została na poziomie 1,00 zł wylicytowana stawka czynszu obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie stawka zostanie ustalona w drodze negocjacji, w wysokości co najmniej stawki podstawowej tj. 3,00 zł/m².
 3. W okresie 12 miesięcy, stawka wylicytowana w przetargu może ulec podwyższeniu w przypadku podnajęcia części powierzchni lokalu lub w przypadku zmiany rodzaju działalności prowadzonej w lokalu. 
 4. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 5. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
 7. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
 8. Osoba lub podmiot, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 9. W razie uchylenia się osoby lub podmiotu wygrywającego przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony.
 11. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 12. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 24 grudnia 2018 r. 

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Biuro
91 430 91 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.