Wykaz nr 1/STBS/2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas nieokreślony – lokale użytkowe

Print Friendly, PDF & Email
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 

WYKAZ nr 1/STBS/2019 z dnia 6 maja 2019 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, ze zm.) oraz  Uchwały Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (ze zm.), Prezes Szczecińskiego TBS sp. z o.o. z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w najem na czas nieokreślony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione lokale użytkowe położone na terenie Miasta Szczecin,wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p.
Położenie
nieruchomości
 
Księga wieczysta (KW)
Oznaczenie lokalu
Nr obrębu
 
Nr działki
Usytuowanie lokalu
Powierzchnia
lokalu do oddania
w najem w m²
Dopuszczalny
zakres działalności
Sposób użytkowania

Przeznacznie nieruchomości w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Stawka wywoławcza
w zł/m²
Wadium
w zł
1.

Pocztowa 19

KW SZ1S/00032397/4

Pocztowa 19/U1

Pogodno 157 (2157)

Dz.nr 16

parter, piwnica

front

42,74
Handel
Usługi
Działalność nieuciążliwa

najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”

18,00
600,00
2.

ul. hetmana Stanisława Żółkiewskiego 13

KW SZ1S/00195606/3

Hetm. St.
Żółkiewskiego 13/U1

Pogodno 157 (2157)

Dz.nr 20/50

wolnostojący

oficyna

95,12
Handel
Usługi
Działalność nieuciążliwa

najem

Brak obowiązującego MPZP. 
Plan wszczęty: „Turzyn – Pocztowa”

6,00 600,00
 

Uwagi:

 1. Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do określenia szczegółowego zakresu działalności jaką zamierza prowadzić w lokalu. Działalność nie może być uciążliwa. 
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prowadzenia przez Najemcą określonej działalności, spowodowany w szczególności nieuzyskaniem przez Najemcę wymaganych pozwoleń lub niespełnieniem przewidzianych przepisami prawa warunków jej prowadzenia. 
 3. Czynsz najmu za lokal oddany w najem ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej.
 4. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku przez właściwy organ.
 5. Czynsz najmu oraz opłaty związane z używaniem lokalu, najemca ma obowiązek opłacać z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%) oraz opłaty za zużyte media.
 7. Najemca lokalu użytkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości. 
 8. Osoba lub podmiot, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
 9. W razie uchylenia się osoby lub podmiotu wygrywającego przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi. 
 10. Umowy najmu zawierane są na czas nieoznaczony. 
 11. Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym.
 12. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu lub przed przeprowadzeniem przetargu stawki wywoławcze czynszu najmu uległy rewaloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych, bez zmiany niniejszego wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 9 maja 2019 r. do dnia 29 maja 2019 r. 

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Biuro
91 430 91 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.