• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Organy spółki


Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona na podstawie Uchwały  nr XXVIII/364/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 1996 roku, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  numerem KRS 0000157810.

NIP 852-18-50-722 • REGON 811015666

Rozpoczęcie działalności – 1 stycznia 1997 r.

Kapitał zakładowy spółki – 256 097 939,00 złotych wpłacony i wniesiony w całości

Właściciel – Gmina Miasto Szczecin (100% udziałów)


Zarząd spółki
Grażyna Szotkowska – prezes zarządu

Zarząd ustanowił i udzielił prokury następującym osobom:

 1. Mariusz Lewandowski
 2. Krystyna Polito
 3. Jadwiga Świderska
 4. Marcin Wajdziak

Rodzaj prokury: prokura łączna.


Rada nadzorcza
Józef Perenc – przewodniczący rady nadzorczej
Krystian Wawrzyniak – wiceprzewodniczący rady nadzorczej
Włodzimierz Waśniewski – sekretarz rady nadzorczej
Bohdan Roszkowski – członek rady nadzorczej
Jan Stasiak – członek rady nadzorczej

Struktura organizacyjna spółki

STBS SCHEMAT ORGANIZACYJNY 2017 08 02

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 11
Ogółem317859