• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Zamiany

Zamiana lokali mieszkalnych z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

W ramach polityki mieszkaniowej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. regulowanej wewnętrznymi przepisami spółki istnieje możliwość przeprowadzenia na wniosek klienta zamiany lokalu mieszkalnego:

I. Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu:

 1. Wniosek na dokonanie zamiany z urzędu może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (najemca).
 2. Na dzień składania wniosku konto czynszowe nie może wykazywać zaległości.
 3. Wnioski o zamianę z urzędu lokali z zasobów Szczecińskiego TBS oraz niezbędny komplet załączników można pobrać w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, stanowisko nr 3).

  Do wniosku należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

  1. deklaracja o dochodach;
  2. dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracji;
  3. protokół wstępny zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zamiany;
  4. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu mieszkalnego.

II. Zamiana międzylokatorska:

 1. Wniosek na dokonanie zamiany międzylokatorskiej może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do danego lokalu.
 2. Na dzień składania wniosku konto czynszowe nie może wykazywać zaległości.
 3. Wnioski o zamianę międzylokatorską lokali mieszkalnych oraz niezbędny komplet załączników można pobrać w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, stanowisko nr 3).

Powyższe wnioski powinny być złożone jednocześnie przez wnioskodawców lokali mieszkalnych, które mają być przedmiotem zamiany międzylokatorskiej.

Do obu wniosków należy załączyć niżej wymienione dokumenty:
 1. deklaracja o dochodach (za cały rokikonka pdf lub za ostanie trzy miesiąceikonka pdf);
 2. dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracjiikonka pdf;
 3. protokół wstępny zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zamiany;
 4. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu mieszkalnegoikonka pdf;
 5. dokumenty poświadczające posiadany tytuł prawny do lokalu;
 6. zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami za lokal mieszkalny;
 7. oświadczenie dysponenta innego lokalu niż z zasobów Szczecińskiego TBS o wyrażeniu zgody na dokonanie zamiany;
 8. zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o liczbie osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie spółki w pokoju nr 7 stanowisko nr 3 lub pod nr telefonu 91 430 91 09 od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16.

 

Zamiana lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Szczecin

W ramach polityki mieszkaniowej Gminy Szczecin istnieje możliwość przeprowadzenia na wniosek klienta zamiany lokalu mieszkalnego:

 1. zamiany lokalu mieszkalnego z urzędu
 2. zamiany międzylokatorskiej

W wyżej wymienionych procedurach obowiązują następujące uregulowania:

 1. Wniosek na dokonanie zamiany lokatorskiej i zamiany z urzędu może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (najemca).
 2. Sprawy zawiązane z dokonaniem zamiany lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Szczecin, załatwiane są w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 6). Do kompetencji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych należy wydanie ostatecznej decyzji (zgody) na dokonanie zamiany.
 3. Wnioski o zamianę lokali z zasobów Gminy Szczecin można pobrać w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 6) lub na stronie internetowej ZBiLK.
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Licznik odwiedzin strony

Dziś 11
Ogółem317859