Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokali użytkowych

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych.

 Lp. Adres lokalu  Powierzchnia użytkowa w m² Stawka wywoławcza czynszu w zł/m² (netto) Wadium w zł
1. Bolesława Krzywoustego 23/U3 33,28  40,00 600
2. Ks. Piotra Ściegiennego 59/U1 19,17  26,00 600
3. Ks. Piotra Ściegiennego 61/U1 20,45 22,00 600
4. Jagiellońska 81/U3 127,57
(21,93 m² – parter, 
100,65 m² – piwnica)
parter – 24,00
piwnica – 5,00
600
5.  Ks. Piotra Ściegiennego 5/U1 33,13 14,00 600

 

Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%. Poza czynszem najmu najemca zobowiązany będzie pokrywać koszty zużycia mediów.

Wszystkie osoby zainteresowane obejrzeniem lokali proszone są o kontakt telefoniczny pod nr 91 430 91 24.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a (przyziemie, sala C).

W LOKALACH MOŻLIWE JEST PROWADZENIE NIEUCIĄŻLIWEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ LUB HANDLOWEJ Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

Z uwagi na ogólnie obowiązujące zasady reżimu sanitarnego, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, prosimy aby osoby zainteresowane przetargiem przyszły bez osób towarzyszących. W trosce o bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które mogą istotnie wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:

  1. okazanie dowodu wpłaty wadium;
  2. w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości oraz aktualnego (datowanego najpóźniej na dzień przed przetargiem) wydruku z  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
  3. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – okazanie aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) wypisu z rejestru sądowego, umowy spółki,  stosownych pełnomocnictw, oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do  przetargu w celu wykazania umocowania do reprezentowania danego podmiotu.

 

Wadium – na każdy lokal odrębnie – należy wpłacić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Szczecińskiego TBS w banku PEKAO S.A. I Oddział w Szczecinie, nr konta 84 1240 3813 1111 0000 4379 3958. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2022 r. Wadium przekazane w formie przelewu uważa się za zapłacone, gdy wpłynie na rachunek Szczecińskiego TBS do dnia 23 sierpnia 2022 roku. 

Wadium osoby, z którą zostanie zawarta umowa najmu zalicza się na poczet czynszu najmu. 

W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od daty zamknięcia przetargu lub odwołania przetargu. W przypadku uchylania się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy najmu lokalu, wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony z osobą, która wygra przetarg, po zatwierdzeniu protokołu z przetargu przez prezesa zarządu Szczecińskiego TBS i po wpłaceniu kaucji zabezpieczającej.

Wysokość postąpienia stawek czynszu nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej. 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie. 

Lokale przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. 

Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, p. poż. i innych oraz zgody wspólnoty mieszkaniowej wymaganych przy prowadzeniu danej działalności w lokalu spoczywa na najemcy.

Przed zawarciem umowy najmu najemca zobowiązany jest do wpłacenia na konto Szczecińskiego TBS kaucji zabezpieczającej w formie gotówkowej w wysokości dwumiesięcznego łącznego wymiaru wylicytowanego czynszu netto za dany lokal.

Wpłata kaucji jest warunkiem zawarcia umowy najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta po zatwierdzeniu protokołu przetargu przez Prezesa Zarządu Szczecińskiego TBS. Przetarg uważa się za rozstrzygnięty na rzecz konkretnego oferenta z chwilą zatwierdzenia protokołu z przetargu przez Prezesa Zarządu Szczecińskiego TBS.

Oferta złożona w przetargu wiąże 30 dni od daty przetargu. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Tekst umowy dostępny jest w siedzibie spółki przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a w pok. nr 7. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora – Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a zamieszczona jest na stronie www.stbs.pl w zakładce „Ochrona Danych Osobowych/RODO”.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 91 430 91 13.

Szczecińskie TBS zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości bądź w części bez podania przyczyny, a także zmiany jego warunków lub zmiany treści ogłoszenia o przetargu jak również do zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.