Wykaz nr 10/STBS/2024 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony – pomieszczenie gospodarcze

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
WYKAZ nr 10/STBS/2024 z dnia 1 lipca 2024 roku

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy  z  dnia  21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzenia Nr 110/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat,Prezes Szczecińskiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego Sp. z  o. o. w Szczecinie z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, iż przeznacza do wynajęcia na okres do trzech lat,  w drodze przetargu ustnego ograniczonego niżej wymienione pomieszczenie gospodarcze położone na terenie Miasta Szczecin:

Lp. Położenie nieruchomości Nr obrębu

Nr działki
Oznaczenie
pom. gosp.
 Powierzchnia
w m²
Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania przedmiotu najmu Stawka wywoławcza
czynszu netto w
 zł/m²
Ograniczenia przetargu do mieszkańców nieruchomości:
1. ul. Wyszyńskiego 9 obr. 1038

dz. nr 108
nr 12 11,12 Pomieszczenie gospodarcze w budynku, IV piętro (najem) 4,00 ul. Wyszyńskiego 9, 11, 13, 15, 17 Staromiejska 1 

  

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:  do dnia 10. każdego miesiąca.

Warunki zmiany wysokości opłat: Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym. W przypadku gdyby w trakcie wywieszenia wykazu stawki czynszu uległy waloryzacji, przetarg zostanie przeprowadzony wg nowych stawek wywoławczych bez potrzeby zmiany niniejszego wykazu.

 

UWAGI DODATKOWE: 

  1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie.
  2. Miesięczny czynsz za najem zostanie wyliczony w oparciu o wylicytowaną stawkę za 1 m² powierzchni pomieszczenia gospodarczego.
  3. Do wylicytowanego czynszu najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (aktualnie 23%), opłaty związane z eksploatacją pomieszczenia gospodarczego.
  4. Najemca pomieszczenia komunalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest płatnikiem podatku od nieruchomości.
  5. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do trzech lat, z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  6. Przed zawarciem umowy najmu przyszły najemca będzie zobowiązany do wpłacenia w formie pieniężnej kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego, w wysokości 3‑miesięcznego wymiaru czynszu netto.
  7. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet kaucji lub czynszu.
  8. W razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
  9. Na najemcy pomieszczenia gospodarczego komunalnego spoczywa obowiązek poddania się dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 k.p.c. odnośnie obowiązku wydania przedmiotu najmu oraz prowadzenia przez wynajmującego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Najemcę zobowiązuje się do przedłożenia aktu notarialnego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy najmu.
  10. Pomieszczenie gospodarcze przejmuje się w istniejącym stanie technicznym a wszelkie remonty obciążają najemcę.

Szczegółowych informacji udziela Szczecińskie TBS sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 45B/U2, tel. 91 430 91 48, 91 430 91 13.

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.stbs.pl i www.bip.um.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Szczecińskiego TBS i Urzędu Miasta. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 8 lipca 2024 r. do dnia 29 lipca 2024 r.

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Rejon Lewobrzeże
tel. 91 430 91 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejon Prawobrzeże
tel. 91 461 36 92
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
91 430 91 83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
Rejon Lewobrzeże
  91 430 91 15 od 8 do 15.30
Rejon Prawobrzeże
  91 461 36 92 wew.160 od 8 do 15.30
Pogotowie Lokatorskie
  91 488 09 86 po 15 i w dni wolne

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.