Przebudowa ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w piątek 28 marca 2020 r. odbyło się przekazanie placu budowy do wykonania zadania Przebudowa ulicy Ściegiennego, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego. Zadanie jest trzecim etapem większego projektu: Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc postojowych i nawierzchni jezdni w kwartale ulic Królowej Jadwigi, Małkowskiego, Bogusława X, Bohaterów Getta Warszawskiego, Ściegiennego.

Co to oznacza dla mieszkańców? Kierowcy muszą liczyć się z blokadami i czasową zmianą organizacji ruchu, które zostały już wprowadzone. Na początek dotyczą one jednokierunkowego odcinka ul. Bohaterów Getta Warszawskiego od pl. Zgody do zbiegu z ul. Królowej Jadwigi. Dla samochodów będzie on nieprzejezdny. W następnej kolejności wyłączane z ruchu będą kolejne odcinki: ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Małkowskiego do ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do al. Piastów, ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Ściegiennego oraz ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do al. Piastów. 

Na czas inwestycji w miejsce dotychczasowego stałego oznakowania, w tym znaków drogowych i słupów z tablicami z nazwami ulic, wprowadzone zostanie oznakowanie tymczasowe, dlatego prosimy kierowców by przy poruszaniu się po obszarze prac, nie jeździli na pamięć, a bacznie obserwowali nowe znaki drogowe.

Wydział Parkowania i Roweru Miejskiego ZDiTM informuje, że na czas trwania przebudowy abonamenty wystawione na pojazdy mieszkańców przebudowywanych ulic będą obowiązywać na parkowanie na ulicach przyległych. W przypadku rozpoczętego właśnie remontu pierwszego odcinka: ul. Bohaterów Getta Warszawskiego dotyczy to parkowania na odcinkach ul. Królowej Jadwigi i al. Piastów.

Planowany termin zakończenia realizacja całego zadania, tj. przebudowy odcinków ulic Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Ściegiennego wynosi 20 miesięcy od chwili przekazania placu budowy. Wynika z tego, że po zmodernizowanych ulicach powinniśmy bez przeszkód poruszać się od listopada 2021, oczywiście pod warunkiem, że nie nastąpi zmiana terminu ukończenia robót.

Jak będą wyglądać ulice po zakończeniu prac? Wcześniejszy etap realizacji zadania zakończył się już na ulicach Bogusława X, Małkowskiego czy odcinka ul. Królowej Jadwigi. W obecnie remontowanym obszarze zostaną przeprowadzone prace o podobnym zakresie. Wykonany zostanie remont jezdni o na­wierzchni bitumicznej oraz nowa konstrukcji ciągów pieszych z płyt granitowych. Po remontach ulice przekształcone zostaną w strefy ruchu „30”, a piesi będą mogli przekraczać jezdnie w dowolnym miejscu. Przebudowane zostaną skrzyżowania i rejony sugerowanych przejść dla pieszych. Krawężniki wykona­ne zostaną z wyniesieniem 2 cm zapewniającym prowadzenie wód opadowych. W rejonie skrzyżowań oraz sugerowanych przejść dla pieszych nawierzchnia ma być wy­konana z kostki granitowej. Nawierzchnia chodników wykonana zostanie z płyt kamiennych. Opaski wzdłuż krawężnika i przy budynkach będą z kostki kamien­nej.

W ramach wykonywanej inwestycji zostanie przebudo­wana sieć wodociągowa oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Przebudowa sieci wodociągowej oznaczać będzie wymianę hydrantów podziemnych na hydranty nadziemne, natomiast wody opadowe odprowadzane będą przez istniejące i projekto­wane wpusty deszczowe do istnie­jącej już sieci. Projekt nie przewidu­je wymiany na nowe oświetlenia tych ulic.

Na pozbawionych do tej pory jakiejkolwiek zieleni odcinkach ul. Ściegiennego i ul. Królowej Jadwi­gi (za wyjątkiem terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 przy ul. Małkowskiego) zaplanowano posadzenie łącznie 44 drzew, a na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego ma ich pojawić się 13.

Wzdłuż ulic wyznaczo­ne zostaną zatoki postojowe do parkowania równoległego z jednej i prostopadłego z drugiej strony jezdni. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające oraz ustawione zostaną donice z białego betonu i z siedziskami z desek ze sztucz­nego drewna. Ponadto pojawią się stojaki rowerowe.

Zarząd
Szczecińskiego TBS

  • IMG_1658
  • IMG_1659
  • IMG_1660
  • IMG_1661
  • IMG_1662
  • IMG_1664
  • IMG_1665

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Biuro
91 430 91 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.