Dodatki mieszkaniowe

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

Potwierdzony przez Szczecińskie TBS wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (kliknij, aby pobrać wniosek) można składać w Biurze Obsługi Interesantów Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 150-155, 91 44 27 157-158).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznania świadczenia znajdują się na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń Kliknij, aby przejść na stronę SCŚ

Obniżka czynszu

Zasady i warunki udzielania obniżek czynszu opisane są szczegółowo na stronie poświęconej Nowej Polityce Mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin, pod adresem: http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=253

Spłata zaległości

Etapy windykacji

 

W ramach działalności Szczecińskiego TBS istnieje Komórka windykacji, która zajmuje się windykowaniem należności z tytułu najmu lub użytkowania lokali. Postępowanie windykacyjne podzielone jest na etapy:

1. wezwanie do zapłaty – zawiera również propozycję zawarcia ugody w sprawie sposobu spłaty zaległości;

2. wypowiedzenie umowy najmu – w przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na wezwania do zapłaty;

3. wezwanie do opróżnienia lokalu i zapłaty zaległości (tzw. wezwanie przedsądowe);

4. skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego – w przypadku gdy użytkownik nie ureguluje zaległości lub nie wyda zajmowanego lokalu;

5. postępowanie egzekucyjne (komornicze) – prowadzone w oparciu o uzyskany w sądzie tytuł wykonawczy.

Sytuacja lokatora zalegającego z opłatami rozpatrywana jest indywidualnie i przed podjęciem każdej decyzji wnikliwie analizujemy jego możliwości finansowe, proponując dostępne formy pomocy. Osoby zalegające z opłatami mogą liczyć na kilka form pomocy opisanych poniżej.

 

Formy pomocy udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych stanowiących własność Szczecińskiego TBS

 

Rozłożenie zaległości na raty
Każdy lokator zalegający z opłatami niezależnie od stopnia prowadzonej w stosunku do niego windykacji może zwrócić się do Szczecińskiego TBS z prośbą o rozłożenie na miesięczne raty ciążących na nim zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu. Wysokość oraz ilość rat wnioskodawca proponuje we wniosku, jaki składa w kancelarii Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika zaległości z tytułu opłat za lokal mieszkalny można rozłożyć maksymalnie do 24 miesięcznych rat. Do wniosku należy dołączyć wypełnioną deklarację dochodową ze stosownymi zaświadczeniami.

Prolongata spłaty zaległości
Lokator zalegający z opłatami może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Towarzystwa o odroczenie terminu spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy. W tym czasie dłużnik jest zobowiązany do regulowania bieżących opłat związanych z lokalem mieszkalnym.

Umorzenie zaległości
Jest to wyjątkowa forma pomocy, o jaką mogą zwrócić się dłużnicy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. We wniosku o umorzenie osoba zalegająca powinna wykazać swoją szczególnie trudną sytuację materialną dołączając stosowne dokumenty. Ponadto obowiązkowo należy dołączyć:
1. wypełnioną deklarację dochodową wraz ze stosownymi zaświadczeniami
2. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w której to MOPR wypowie się w sprawie możliwości udzielenia pomocy w spłacie zaległości z tytułu najmu obciążających wnioskodawcę.

Wniosek o umorzenie wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Szczecińskiego TBS. Ze względu na wyjątkowość tej formy pomocy umorzenie może być dokonane tylko jeden raz w odniesieniu do danego dłużnika. Dlatego też osoby, którym kiedykolwiek umorzono zaległości czynszowe nie mogą ponownie ubiegać się o pomoc w tej formie. 

 

Zameldowanie w lokalu mieszkalnym

Procedury dotyczące ewidencji ludności (zameldowanie i wymeldowanie) prowadzone są przez Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, które mieści się przy pl. Armii Krajowej 1 (prawe skrzydło).
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51068.asp

Po dokonaniu w Urzędzie Miasta formalności związanych z meldunkiem, należy przedłożyć w Kancelarii Szczecińskiego TBS dokument potwierdzający wykonanie tej czynności.

Jednocześnie przypominamy, że zameldowanie w lokalu jest tylko rejestracją pobytu w lokalu, bez wskazania oraz nabycia uprawnień do danego lokalu.

Zamiana mieszkania

Zamiana mieszkań w Szczecińskim TBS

W ramach polityki mieszkaniowej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego regulowanej wewnętrznymi przepisami spółki istnieje możliwość przeprowadzenia na wniosek najemcy zamiany lokalu mieszkalnego.

 

I. Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu

Wniosek na dokonanie zamiany z urzędu może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (najemca).
Na dzień składania wniosku konto czynszowe nie może wykazywać zaległości.
Wnioski o zamianę z urzędu lokali z zasobów Szczecińskiego TBS oraz niezbędny komplet załączników można pobrać w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, stanowisko nr 3).

Do wniosku należy załączyć niżej wymienione dokumenty:
1) deklaracja o dochodach;
2) dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracji;
3) protokół wstępny zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zamiany;
4) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu mieszkalnego.


II. Zamiana międzylokatorska

Wniosek na dokonanie zamiany międzylokatorskiej może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do danego lokalu.
Na dzień składania wniosku konto czynszowe nie może wykazywać zaległości.
Wnioski o zamianę międzylokatorską lokali mieszkalnych oraz niezbędny komplet załączników można pobrać w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 7, stanowisko nr 3).
Powyższe wnioski powinny być złożone jednocześnie przez wnioskodawców lokali mieszkalnych, które mają być przedmiotem zamiany międzylokatorskiej.

Do obu wniosków należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

• deklaracja o dochodach (za cały rokikonka pdf lub za ostanie trzy miesiąceikonka pdf);

• dokumenty poświadczające wysokość uzyskanych dochodów wymienionych w deklaracjiikonka pdf;

• protokół wstępny zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem zamiany;

• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do lokalu mieszkalnegoikonka pdf;

• dokumenty poświadczające posiadany tytuł prawny do lokalu;

• zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami za lokal mieszkalny;

• oświadczenie dysponenta innego lokalu niż z zasobów Szczecińskiego TBS o wyrażeniu zgody na dokonanie zamiany;

• zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o liczbie osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym.

 

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w naszej siedzibie, w pokoju nr 7 stanowisko nr 3 lub pod numerem telefonu 91 430 91 09 od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16.

 


Zamiana mieszkań z zasobów Gminy Szczecin

W ramach polityki mieszkaniowej Gminy Szczecin istnieje możliwość przeprowadzenia zamiany lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy :

• zamiany lokalu mieszkalnego z urzędu

• zamiany międzylokatorskiej.


W wyżej wymienionych procedurach obowiązują następujące uregulowania:

• Wniosek na dokonanie zamiany lokatorskiej i zamiany z urzędu może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (najemca).

• Sprawy zawiązane z dokonaniem zamiany lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Szczecin, załatwiane są w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 6). Do kompetencji Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych należy wydanie ostatecznej decyzji (zgody) na dokonanie zamiany.

• Wnioski o zamianę lokali z zasobów Gminy Szczecin można pobrać w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 6) lub na stronie internetowej ZBiLK (kliknij, aby przejść na stronę ZBiLK).

Zachęcamy też do pobrania dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw – w dziale Dokumenty do pobrania

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10–16, nr tel. 91 430 91 00

 

kontakt TBS SZYBKI KONTAKT

 

Biuro
91 430 91 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta mieszkaniowa
91 430 91 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Awarie i usterki
91 430 91 15 od 8.00 - 15.30
91 488 09 86 po 15.00 
i w dni wolne (pogotowie lokatorskie)

 

Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.